< overzicht cases Websites
Ikfruitom10 campagnewebsite
Ikfruitom10 campagnewebsite
Ikfruitom10 campagnewebsite

Klik links of rechts om te bladeren

Campagne basisonderwijs

Bouw HTML5 website

Bouw HTML5 website voor campagne basisonderwijs Gemeente Utrecht. De campagne Fruit op School spoort leerlingen aan gezonder te eten onder schooltijd. Op de website worden tips en ideeën door en voor leerkrachten uitgewisseld en kunnen lespakketten worden besteld. We bouwden de frontend in HTML5 en brachten de layout tot leven met Javascript animaties. Concept & art: Alta.

frontend backend